محصول به سبد خرید اضافه شد
0

آزمون های هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

مجموعۀ 5 جلدی آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی

این مجموعه، برای کودکان پیش دبستانی و سال‌های اول و دوم دبستان مناسب است. کودکان پیش دبستانی، پس از آموزش کامل مفاهیم و کتاب‌های پیش‌دبستانی، لازم است مهارت و توانایی‌های آنها برای ورود به مدرسه مورد آزمون قرار بگیرد. این مجموعه کمک می‌کند تا همۀ مهارت‌های کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف کودک شناخته شود. از سوی این دیگر این مجموعه به تقویت مهارت های مختلف کودکان می پردازد و به طور غیرمستقیم آنها را پرورش می دهد. به طور کلی در این مجموعه پنج جلدی، ده مهارت کودک مورد ارزیابی قرار می گیرد که عناوین آنها عبارتند از:

1) دقت و توجه دیداری
2) ادراک دیداری و فضایی
3) درک مطلب و حل مسئله
4) تشخیص روابط منطقی
5) مفاهیم علوم و ریاضی

6) اطلاعات عمومی
7) حافظه و یادآوری
8) هوش و تجسم فضایی
9) ادراک و تشخیص شنیداری
10) تشخیص شکل از زمینه 


آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی (جلد 1)

تشخیص شکل های مشابه، دقت در تشخیص جزئیات، تشخیص شکل های حذف شده، تشخیص شکل های تکراری، تشخیص ترکیب شکل ها، جستجوی الگوهای مشخص، جستجوی شکل های مشابه، جستجوی شکل های شبیه نمونه، تشخیص شکل های همانند، تشخیص در جزئیات تغییر یافته،توجه و دقت دیداری، ترسیم بر اساس الگو، دقت درادراک فضایی، تشخیص شکل های متفاوت، تشخیص شکل های متناظر، دقت در تشخیص شکل کلی و…


آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی (جلد 2)

حافظه دیداری و ادراک دیداری-فضایی، هوش سیال در ادراک دیداری،تشخیص شکل های فضایی متفاوت، ادراک و حافظه دیداری، حافظۀ توالی دیداری، تشخیص شکل از زمینه سطح ساده، تجسم فضایی شکل ها، تشخیص روابط ساده، ادراک شکل کلی، ادراک شکل و سایه، تشخیص شکل های ترکیبی، تشخیص شکل جدا شده از زمینه،ادراک روابط دیداری ساده، تشخیص فضایی شکل پنهان شده، تشخیص شکل های متقاطع، تشخیص شکل از زمینه سطح پیشرفته، تشخیص شکل ناقص و کامل، تشخیص جزء و کل مکمل هم و…


آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی (جلد 3)

ادراک شنیداری و درک روابط کاربردی و مفهومی، ارتباط کلمه و تصویر، تشخیص ارتباط کلمه با شکل نامرتبط، ادراک شنیداری و درک مطلب، ادراک شنیداری و حافظۀ کوتاه مدت، اطلاعات عمومی و مفاهیم سادۀ علمی، درک روابط علت و معلولی، مفاهیم سادۀ علوم، درک روابط احساسی و اجتماعی، تشخیص رابطه و تعلق به گروه، تقویت حافظۀ شنیداری و حل مسأله، مهارت توجه و تحلیل شنیداری، آزمون های حساسیت شنیداری و تشخیص صدا


آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی (جلد 4)

سنجش حافظۀ دیداری-بیانی سطح ساده تا دشوار، سنجش حافظۀ شنیداری-بیانی سطح ساده تا دشوار، سنجش حافظۀ دیداری-تشخیصی سطح ساده تا دشوار، سنجش و تقویت حافظه دیداری، تمرین های ساده و پیشرفتۀ تقویت حافظۀ دیداری کودکان و ….


آزمون هوش و آمادگی تحصیلی

آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی (جلد 5)

آزمون های درک مفاهیم ریاضی شامل( مفاهیم جنبی، مفهوم اعداد، دسته بندی، تناظر و تقابل، تعیین نماد اعداد برای هر دسته، مفهوم ترتیب، مفهوم جمع و تفرق، مفهوم تناظر یک به یک، درک مطلب راضی و حل مسأله، تعلق به گروه و دسته) درک روابط منطقی و توانایی شناختی(ذهنی) شامل روابط مختلف بین شکل ها، تجسم و درک روابط فضایی ساده و پیچیده، هوش دیداری-فضایی، آزمون های سطح ساده تا پیشرفتۀ تجسمی(فولدینگ)


رفتن به بالای صفحه

۰۲۱-۶۶۷۵۱۸۷۵-۶
با ما در تماس باشید

کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به انتشارات کتاب کودکان© است. کپی یا گزینش مطالب فقط با ارجاع به سایت کتاب کودکان مجاز است. هر گونه کپی برداری یا استفاده از محتوا و منابع سایت پیگرد قانونی دارد.