340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان - پرورش هوش های هشتگانه در کودکان با بازی های ساده

مجموعه4 جلدی 340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان ( 3 تا 7 سالگی)

شابک : 7-259-320-600-978
بازی های هوش، کتاب هوش کودکان، هوش اخلاقی-معنوی، هوش احساسی-هیجانی
340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان (جلد1)
هوش اخلاقی_معنوی
هوش احساسی_هیجانی


هوش اخلاقی-معنوی توانایی درک درست از نادرست است. یعنی شخص دارای شعوری است که می‌‌تواند در انتخاب‌‌های زندگی، مسیر درست و غلط را تشخیص دهد. امروزه هوش اخلاقی و معنوی را در رأس سایر هوش‌‌های انسانی مانند هوش کلامی، هوش ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش هیجانی و غیره می‌‌دانند.

هوش احساسی-هیجانی از چهار مهارت اصلی تشکیل می‌‌شود و بازی‌‌های مربوط به آن به دو بخش زیر تقیسم شده اند:
بخش اول‌‌‌: این دو مهارت اول روی خود کودک تمرکز دارند.
• خود - آگاهی
• خود – مدیریتی
بخش دوم‌‌‌: این دو مهارت روی ارتباط با دیگران تمرکزدارند.
• آگاهی اجتماعی
• مدیریت رابطه 
 
کتاب هوش برای کودکان، کودک باهوش، هوش منطقی-ریاضی، هوش دیداری-فضایی
340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان (جلد2)
هوش منطقی_ریاضی
هوش دیداری_فضایی

هوش منطقی-ریاضی : افراد با استعداد در هوش منطقی – ریاضی در حل مسایل و پی بردن به مفاهیم پیچیده با استفاده از استدلال‌‌های منطقی، تبحر خاصی نشان می‌‌دهند، بطوری که خیلی سریع‌تر از افراد دیگر می‌‌توانند با چالش‌‌های پیشرو کنار آمده و گاهی هم شاهد خلق راهکارهای ذهنی برای حل مسایل بسیار پیچیده توسط این افراد هستیم.

هوش دیداری-فضایی : ساده‌ترین تعریف برای هوش دیداری فضایی این است که با بکارگیری این هوش فرد می‌‌تواند شکل‌‌ها را در ذهن حرکت دهد و بچرخاند و آن را به صورت سه بعدی در ذهنش ببیند. درک مستقیم و بی‌‌واسطه جهان دیداری، ویژگی مهم هوش فضایی محسوب می‌‌شود. فرد برخوردار از این هوش با تصاویر فکر می‌‌کند.


 
 
بازی های هوش کودکان، کودک باهوش بپروریم، هوش موسیقیایی-آوایی، هوش کلامی-زبانی،کتاب هوش کودک، پرورش هوش کودک
340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان (جلد3)
هوش موسیقیایی_آوایی
هوش کلامی_زبانی

هوش آوایی-موسیقیایی یعنی توانایی تولید و درک موسیقی، آوا، صداهای اطراف و نغمه‌‌های موجود در طبیعت. افرادی که در این زمینه استعداد دارند، با استفاده از صداها، ریتم‌ها و الگوهای موسیقی فکر می‌کنند. آنها بلافاصله چه با تعریف و چه با انتقاد، به موسیقی و صداهای اطرافشان عکس العمل نشان می‌دهند. این افراد بسیار بیشتر از افراد عادی به آواهای محیطی (مانند صدای زنگ، صدای جیرجیرک و چکه کردن شیرهای آب) حساس هستند.

هوش کلامی-زبانی عبارتست از توانایی کاربرد موثر زبان و ارتباطات کلامی در زندگی. افرادی که هوش کلامی – زبانی در آنها برجسته است، توانایی بیشتری برای استفاده از کلمات و ساخت جملات دارند و مطمئناً، مهارت‌‌های شنیداری تکامل یافته‌‌تری دارند. آنها معمولا سخنوران برجسته‌‌ای هستند و به جای تصاویر، با کلمات فکر می‌کنند.
 
پرورش هوش کودکان، بازی هایی برای تقویت هوش کودک، هوش جنبشی-حرکتی، هوش هستی گرا- طبیعت گرا
340 بازی موثر در پرورش هوش کودکان (جلد4)
هوش جنبشی_حرکتی
هوش هستی گرا_طبیعت گرا

هوش جسمي-حركتي استعداد و توانايي كار با دستها و به كار گيري حركات ظريف انگشتان و يا دستها و همچنين استفاده از عضلات کوچک و بزرگ دست و پا و كل بدن است. مشخصه اصلی آن، کنترل حرکات بدن و استعداد به کار بردن ماهرانه اشیاء است.

هوش هستی گرا-طبیعت گرا عبارت است از توانایی برقرای ارتباط با طبیعت و شناخت آن. کسانی که ازاین هوش برخوردارند درتشخیص وتمیزدادن پوشش‌‌های گیاهی وجانوری مناطق مختلف وموارد دیگردرطبیعت مثل سنگ‌‌ها و ابرها و غیره مهارت دارند. این افراد ازکوهنوری‌‌، جنگل نوردی‌‌، رفتن به پارک‌‌های طبیعی (‌‌جنگلی) لذت می‌‌برند.