مجموعه 2 جلدی درمان اختلال خواندن با بازی(7 تا 12 سال)

شابک : 1-913-337-964-978
اختلال خواندن، درمان اختلال خواندن، مشکل خواندن، درمان مشکل خواندن، مشکلات خواندن ، اختلال های یادگیری،
 

درمان اختلال خواندن با بازی جلد (1)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی درمان اختلال خواندن با بازی، برای کودکان 7 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین روش های
علمی و بازی های کاربردی در درمان اختلال خواندن دانش آموزان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری شده است.

مطالب  و ویژگی های جلد اول این مجموعه:

 
 • اختلال خواندن چیست و مشکلات کودکان کدام است؟
 • روش ها و رویکرد های درمانی به زبان ساده
 • واج شناسی و ترکیب حروف با روش جزء به کل
 • تمرین و بازی های کلمه خوانی برای تقویت درست خوانی دانش آموزان
 • بازی با کلمات، تشخیص و ساخت کلمه
 • درست خوانی با روش واژه محور ( رویکرد کلی)
 • بازی و شیوه های جمله خوانی و روان خوانی
 
درمان اختلال خواندن، اختلال خواندن در دبستانی ها، اشکالات روخوانی در کودکان، مشکلات خواندن، درمان اختلال خواندن،
درمان اختلال خواندن با بازی جلد (2)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی درمان اختلال خواندن با بازی، برای کودکان 7 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین روش های
علمی و بازی های کاربردی در درمان اختلال خواندن دانش آموزان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری شده است.

مطالب  و ویژگی های جلد دوم این مجموعه:
 • انواع اختلال خواندن و تمرین های دید پیرامونی
 • تمرین هایی برای تقویت خواندن، حافظه و افزایش سرعت خواندن
 • تمرین هایی برای تقویت حافظۀ شنیداری و حافظۀ دیداری
 • تمرین های پیشنهادی برای مهارت خواندن
 • افزایش مهارت خواندن و درک مطلب با بازی
 • روش های ساده برای علاقمندی کودکان به خواندن و مطالعه